Trang chủHỌC TIẾNG NHẬT
Chủ nhật, 17/02/2019 | 21:26 GMT RSS

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N4 PRO

24-04-2017 07:06

HỌC TIẾNG NHẬT

Cùng nhau ôn luyện tiếng Nhật nào,  sau đây là tổng hợp ngữ pháp N4 pro các bạn chú ý và luyện cho tốt nhé. 

1 ~ し、~し、(それで/それに) Và, vừa ( vì vậy, hơn nữa)

2 ~ によると~そうです Theo ~ thì nghe nói là ~

3 ~ そうに/そうな/そうです  Có vẻ, trông như, nghe nói

4 ~ てみる Thử làm

5 ~ と Hễ mà ~

6 ~ たら Nếu , sau khi~

7 ~ なら Nếu là ~

8 ~ (条件形)ば Nếu ~

9 ~ ば ~ ほど Càng ~ càng ~

10 ~ たがる Muốn …, thích

11 ~ かもしれない Có lẽ, không chừng ~

12 ~ でしょう (chắc) có lẽ ~

13 ~ しか~ない Chỉ ~

14 ~ だけ~る Chỉ ~

15 ~ ておく Làm trước ~

16 ~ ようだ Hình như ~ , dường như ~

17 ~ V意向形と思う Định làm ~ , tính làm ~

18 ~ つもり Dự định ~ , quyết định ~

19 ~ 予定 Theo dự định, kế hoạch ~

20 ~ てあげる Làm cho ( ai đó)

21 ~ てくれる Làm cho (mình)

22 ~ Vてもらう Được (Ai đó) làm cho

23 ~ Vていただけませんか Có thể làm ~ được không

24 ~ 受身 Chia bị động (bị, bắt làm)

25 ~ V禁止 Chia thể cấm chỉ( cấm)

26 ~ V可能形 Chia khả năng (có thể)

27 ~ V使役 Chia sai khiến (để, cho)

28 ~ V使役受身 Chia thụ động(bị bắt làm)

29 ~ ても/ でも Dù nhưng

30 ~ てしまう Phải làm, sẽ làm

31 ~ Vてしまった。 Xong , lỡ làm

32 ~ みたい Giống như, hình như ~

33 ~ ながら Vừa ~ vừa

34 ~ のに Cho ~, để ~

35 ~ はずです Chắc chắn, nhất định

36 ~ はずがない / はずはない Không thể, không chắc

37 ~ ずに Không làm gi ~

38 ~ ないで ~ mà không

39 ~ かどうか ~ hay không

49 ~ という Nói về ~ nhứ thế

50 ~ やすい Dễ ~

51 ~ にくい Khó ~

52 ~ てある Đã làm, có làm gì đó

53 ~ Vている Đang có

54 ~ あいだに Trong khi, trong lúc

55 ~ にする Làm cho ~

56 ~ Vてほしい/~Vてもらう Muốn (ai) làm gì đó ~

57 ~ たところ Sau khi, mặc dù ~

58 ~ ことにする Tôi quyết định

59 ~ ことになっている Được quyết định, qui tắc

60 ~ とおりに / ~ どおりに Làm theo, giống

61 ~ ところに/ところへ  Trong lúc ~

62 ~ もの Vì ~

63 ~ ものか Vậy nữa sao

64 ~ ものなら Nếu ~

65 ~ ものの Mặc dù ~ nhưng mà ~

66 ~ ように Để (phòng)

67 ~ ために Để, cho (lợi ích)

68 ~ 場合 Trường hợp, khi ~

69 ~ たほうがいい/ないほがいい Nên làm, không nên làm

70 ~ んです Đấy, vì ~ ( trạng thái)

71 ~ すぎる Quá ~

72 ~ V可能形ようになる Đã có thể làm

73 ~ Vる/ないようにする Cố gắng làm/ không làm

74 ~ なさい Hãy làm

75 Vるようになる Bắt đầu ~

76 ~ 後で Sau khi

77 ~ 後 Sau khi

78 ~ Vたらいいですか Nên làm ~ không

78 ~ Vばいいですか Nên làm ~ không

79 まだ~Vている Vẫn ~ đang làm

80 まだ~Vていない Vẫn ~ chưa làm

81 ~ と読む Đọc là ~

82 ~ と書いてある Viết là ~

83 ~ どういういみですか ~ Có nghĩa là gì

84 ~ といういみです Nghĩa là ~

85 ~ といいました/ いっていました Đã nói ~

86 ~ 伝えていただけませんか Có thể truyền đạt ~ dc ko

87 ~ Vて来る Đi về ngay

88 ~ たばかり Vừa mới

89 ~ V尊敬 Kính ngữ

90 お ~ Vなる Cách nói kính ngữ

91 お ~ Vください Mệnh lệnh kính ngữ

92 ~ V謙譲語 Khiêm nhường ngữ

93 お ~ します Cách nói khiêm nhường

94 ご ~ します Khiêm nhường ngữ

95 ~ のに、~ Mặc dù

95 ~ によって Bởi từ

97 Vるようにしている Cố gắng làm v/ đang làm

98 Vないようにしている Cố gắng không làm v

99 (可能形)るようになった Đã có thể làm

100 (可能形)ないようになった Đã không thể làm

101 Vるようにしてください Hãy cố gắng làm v

102 Vないようにしてください Hãy cố gắng không làm v.

Hỗ trợ trực tuyến

      TƯ VẤN VIÊN TẠI VIỆT NAM

      Chung Lê - Hà Nội

      Điện thoại: 0981 976 115

Facebook: Hỗ trợ fb

      Thanh Vân - Lạng Sơn

      Điện thoại: 0963 239 229

Facebook: Hỗ trợ fb

      Quỳnh Hương  - Hà Tĩnh

      Điện thoại: 01666 455 770

Facebook: Hỗ trợ fb

      TƯ VẤN VIÊN TẠI NHẬT BẢN

      Lân Trần - KANAGAWA

Facebook: Hỗ trợ fb

      Thái Hường - HOKKAIDO

Facebook: Hỗ trợ fb

      Hương Yuugi - SHIZUOKA

Facebook: Hỗ trợ fb

      Lâm Yama - SHIZUOKA

Facebook: Hỗ trợ fb

      Nguyễn Nga - HYOGO

Facebook: Hỗ trợ fb

Email: jpttc.com.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, Line, Viber

Họ và tên:
Giới tính:
Vùng làm việc:
Nghành nghề:
Thời hạn HĐ:
Trình độ:
Email:
Điện thoại:
 

Đơn vị liên kết

Xuất khẩu lao động